Historik Om Företaget

Grönvallens Cementvaru AB - din betongentreprenör

HISTORIK om Grönvallens Cementvaru AB

Grönvallens Cementvaru AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget startades, i liten skala på en loge, år 1946 av Erik Mattsson och Rudolf Bladlund. Företaget har sedan med åren växt kraftigt vad gäller lokaler, produktion och personal. Idag drivs företaget av Eriks barnbarn Kristin Nykvist och Lars Mattsson.

 

I början skedde tillverkningen liten skala, men tog rejäl fart i mitten på 50-talet då man köpte tillverkningsrätten för det sk AH-betongbjälklaget från ett företag i Gävle. Ungefär samtidigt började byggnationen av en ny fabrik med modern gjututrustning.

När tillverkningen av AH-bjälklagen gick som bäst gjorde man 20 000 m2/ år. Men på 70-talet blev de källarlösa husen populära och man tillgodosåg dessa krav genom att utveckla en modern torpargrund, med balkar, plintar och plattor. Balkarna tillverkas stående i kassettform. Idag kan vi tillverka upp till 100 löpmeter grundbalk per dag.

 

Tillväxt av medarbetare

I slutet på 70-talet gick Rudolf Bladlund i pension och hans son, Göran tog över hans del. 1982 tog Erik Mattssons son Jan över Eriks del. När Erik och Rudolf började skötte de tillverkning, försäljning och kontorsarbete själva, men fick så småningom hjälp med tillverkningen av några skiftarbetare från järnverket. Under Jan och Görans tid växte fabriken och man anställde medarbetare till fabriken och kontoret. I slutet av 80-talet hade man vuxit ur kontoret och byggde en ny fristående kontorsbyggnad. Den byggdes några år senare ut ytterliggare.

 

Idag ägs fabriken av Jans barn Kristin Nykvist och Lars Mattsson, dom ansvarar för 20 anställda och fabriken som idag tillverkar och säljer många produkter. Idag uppgår produktionen till nästan 10 000 ton betongprodukter per år.

 

Produktsortiment

Till storsäljarna hör balkonger och ett system för torpargrunder, med grundplattor, -plintar, och –balkar i olika dimensioner, och sockel- och kantbalk som kvarsittande form. Båda systemen är väldigt flexibla och lättarbetade och passar alla storlekar på byggen.

 

Men vi tillverkar även mycket annat som oljeavskiljare och fundament till bensinmackar och mastfundament till mobilnätet.

Man i arbetskläder som står framför betongfundament

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp eller rådgivning.

 

 0226-77990

Kontakta oss

Produkter inom cement

Vi har ett stort utbud olika produkter, från grundplattor & tryckplattor till L-balkar.

Våra produkter