Sophus och Cisterner i betong

Sophus av betong

För Sansac tillverkar vi sophus/förråd i strukturerad betong. Då betongen har en klimatisk tröghet är dessa hus särskilt gynnsamma för det komposterbara materialet.

Slam- och oljeavskiljare

Vi tillverkar slam- och oljeavskiljarna i olika utföranden för att passa olika verksamheter.
Slam och oljevskiljarna har en ingjuten vätskebarriär av specialtillverkad plastlaminat.
Saluförs av Falu Miljötankar.

Kvalitetskontroll

Vårt företag är anslutet till Nordcert vilket ger oss rätt att använda BBC-märkningen – det innebär årliga inspektioner av vår tillverkningsprocess samt att vårt kvalitetssäkringsprogram efterföljs och förnyas.

Om oss

Grönvallens Cementvaru AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget startades, i liten skala på en loge, år 1946. Företaget har sedan med åren växt kraftigt vad gäller lokaler, produktion och personal.

personlig service

Vi hjälper er med rådgivning samt hitta rätt produkter. Kontakta oss för produktinformation, priser, leverans, mm.