Kundanpassade produkter i betong:

På bilden (från vänster): SW-sockel, massiva betongväggar, fundament och balkong.

Förutom våra standardprodukter så tillverkar vi även kundanpassade produkter, t.ex:

SW-socklar
SW-väggar
Homogena betongväggar
Pelare
Balkonger
Hissgropar
Fundament
L-stöd
Kabelkanaler, mm.

Kontakta oss för mer information

Kvalitetskontroll

Vårt företag är anslutet till Nordcert vilket ger oss rätt att använda BBC-märkningen – det innebär årliga inspektioner av vår tillverkningsprocess samt att vårt kvalitetssäkringsprogram efterföljs och förnyas.

Om oss

Grönvallens Cementvaru AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget startades, i liten skala på en loge, år 1946. Företaget har sedan med åren växt kraftigt vad gäller lokaler, produktion och personal.

personlig service

Vi hjälper er med rådgivning samt hitta rätt produkter. Kontakta oss för produktinformation, priser, leverans, mm.