Grundplattor och Tryckplattor i betong

Grund- & tryckplattor används för att överföra laster till marken, tex under grundplintar.


Våra grund- & tryckplattor finns i standardstorlekerna:

GPL 6: 600x600x120 (105 kg)
GPL 8: 800x800x120 (185 kg)
GPL 10: 1000x1000x120 (290 kg)
GPL 15: 1500x1000x120 (430 kg)
GPL 20: 2000x1000x120 (575 kg)
GPL 20s: 2000x1000x200 (960 kg)


Andra storlekar görs mot beställning.

Grundplattor

Kvalitetskontroll

Vårt företag är anslutet till Nordcert vilket ger oss rätt att använda BBC-märkningen – det innebär årliga inspektioner av vår tillverkningsprocess samt att vårt kvalitetssäkringsprogram efterföljs och förnyas.

Om oss

Grönvallens Cementvaru AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget startades, i liten skala på en loge, år 1946. Företaget har med åren växt kraftigt vad gäller lokaler, produktion och personal.

personlig service

Vi hjälper er med rådgivning samt hitta rätt produkter. Kontakta oss för produktinformation, priser, leverans, mm.