Grundplattor och Tryckplattor i betong

Grundplattor i betong - stabil grund för mindre byggnader

 

Grundplattor i betong används för att ge en stabil grund för byggnader. En grundplatta fungerar som en plattform som fördelar vikten av byggnaden jämnt över marken och hjälper till att minimera markens sättning. De används ofta för mindre byggnader, som villor eller mindre företagslokaler. Grundplattor är oftast en enkel platta av betong som ligger direkt på marken. De kan vara antingen armerade eller oarmerade beroende på den belastning som de behöver stödja. Armerade grundplattor är vanligare och har en stålram runt omkring plattan för att förstärka dess styrka. En annan fördel med grundplattor är att de kan fungera som en fuktskyddande barriär mellan byggnaden och marken. Genom att lägga en fuktskyddande membran på plattan kan man förhindra fukt från marken att tränga upp och orsaka skador på byggnaden. Detta är särskilt viktigt för byggnader med källare eller underjordiska utrymmen.

 

När du väljer grundplattor är det viktigt att se till att de är tillräckligt tjocka för att stödja den belastning som de ska bära. En tjockare platta kommer också att ha bättre isoleringsegenskaper och vara mer motståndskraftig mot fukt. Sammanfattningsvis är grundplattor en viktig byggkomponent som används för att skapa en stabil grund för mindre byggnader. De hjälper till att fördela vikten av byggnaden jämnt över marken och kan fungera som en fuktskyddande barriär. När du väljer grundplattor är det viktigt att se till att de är tillräckligt tjocka och armerade för att stödja den belastning som de ska bära. Se vårt utbud av grundplattor i betong längst ner på sidan.

Tryckplattor i betong - motståndskraftig grund för större byggnationer

 

Utöver grundplattor finns även tryckplattor i betong som är en viktig byggkomponent som används för att sprida ut och överföra lasten från en struktur till marken. Dessa plattor är gjorda av högkvalitativ betong som är förstärkt med stål, vilket ger dem hög hållbarhet och motståndskraft mot belastning och slitage. En tryckplatta fungerar som en fördelningsplatta för lasten som överförs från strukturen till marken. Genom att sprida ut lasten över ett större område minskar trycket på marken och därmed minskar risken för markens sättning. Tryckplattor används främst för att stödja tunga strukturer som hus, lagerbyggnader, parkeringsplatser och broar. En av de största fördelarna med tryckplattor i betong är deras hållbarhet. De kan stå emot höga belastningar under lång tid utan att förlora sin styrka och stabilitet. Dessutom är de väderbeständiga och kan motstå skador från extrema väderförhållanden, vilket gör dem idealiska för utomhusbruk.

 

Det finns olika typer av tryckplattor som används för olika ändamål. Vanligtvis används de större plattorna för större strukturer som lagerbyggnader och parkeringsplatser, medan mindre plattor används för mindre strukturer som hus och garage. Tryckplattorna kan också variera i tjocklek och storlek beroende på den belastning de behöver stödja. När du väljer tryckplattor är det viktigt att välja rätt storlek och tjocklek för att se till att de stöder den aktuella belastningen. Dessutom bör du se till att de har tillräckligt med armering för att säkerställa deras hållbarhet och stabilitet. Sammanfattningsvis är tryckplattor i betong en viktig byggkomponent som används för att säkerställa stabiliteten och hållbarheten hos tunga strukturer. De är starka, hållbara och väderbeständiga, vilket gör dem optimala för utomhusbruk. När du väljer tryckplattor är det viktigt att se till att du väljer rätt storlek, tjocklek och armering för att säkerställa deras prestanda och hållbarhet över tiden. Läs mer om Grönvallens Cementvaru AB:s tryckplattor i standardstorlekar nedan eller kontakta oss för att beställa andra mått.

Standardstorlekar av grund- & tryckplattor

 

Tryckplattor och grundplattor används för att överföra laster till marken, tex under grundplintar.
Våra grund- & tryckplattor finns i standardstorlekerna:

GPL 6: 600x600x120 (105 kg)
GPL 8: 800x800x120 (185 kg)
GPL 10: 1000x1000x120 (290 kg)
GPL 15: 1500x1000x120 (430 kg)
GPL 20: 2000x1000x120 (575 kg)
GPL 20s: 2000x1000x200 (960 kg)


Andra storlekar görs mot beställning. Kontakta oss idag för att göra en beställning!

Grundplattor

Kvalitetskontroll

Vårt företag är anslutet till Nordcert vilket ger oss rätt att använda BBC-märkningen – det innebär årliga inspektioner av vår tillverkningsprocess samt att vårt kvalitetssäkringsprogram efterföljs och förnyas.

Om oss

Grönvallens Cementvaru AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget startades, i liten skala på en loge, år 1946. Företaget har med åren växt kraftigt vad gäller lokaler, produktion och personal.

personlig service

Vi hjälper er med rådgivning samt hitta rätt produkter. Kontakta oss för produktinformation, priser, leverans, mm.