Sophus av betong

För Sansac tillverkar vi sophus/förråd i strukturerad betong. Då betongen har en klimatisk tröghet är dessa hus särskilt gynnsamma för det komposterbara materialet.

Slam- och oljeavskiljare

Vi tillverkar slam- och oljeavskiljarna i olika utförande för att passa olika verksamheter.
Tankarna har en ingjuten vätskebarriär av specialtillverkad plastlaminat.
Saluförs av Falu Miljötankar.