Utövägen

Beställare: Bernin Bygg AB

Leverans av fabriksmålade pelare och balkong.