Flygfyren

Beställare: Martinsson Entreprenad

Leverans av sandwich-element med ingjutna rillor.