Grönvallens Cementvarus kvalitetsarbete

Vårt företag är anslutet till Nordcert vilket ger oss rätt att använda BBC märkningen – det innebär årliga inspektioner av vår tillverkningsprocess samt att vårt kvalitetssäkringsprogram efterföljs och förnyas. Det är en trygghet både för oss som företag och dig som kund.

  • Allt vi gjuter kontrolleras noga innan gjutning, så att mått, armering, ursparingar och ingjutningsgods stämmer med ritningen.
  • Alla uppgifter protokollförs och sparas.
  • Produkter som inte gjutits i fasta formar kontrolleras också efter gjutning, för att försäkra oss om att ingenting har hänt under gjutningen.
  • Alla produkter märks med nummer enligt ritning eller löpnummer, ordernummer, längd/storlek, vikt och gjutdag.

Certifikat för produktionskontroll enligt Nordcert:

  • EN 13224 Bjälklags- och takelement Metod 2 & 3
  • EN 13225 Balkar och pelare Metod 2 & 3
  • EN 14991 Grundläggningselement Metod 1 & 2
  • EN 14992 Väggelement Metod 2 & 3
  • EN 15258 Stödmurselement Metod 2 & 3