På bilden (från vänster): SW-sockel, massiva betongväggar, fundament och balkong.

På bilden (från vänster): SW-sockel, massiva betongväggar, fundament och balkong.

Förutom våra standardprodukter så tillverkar vi även kundanpassade produkter, t.ex:

  • SW-socklar
  • SW-väggar
  • Homogena betongväggar
  • Pelare
  • Balkonger
  • Hissgropar
  • Fundament
  • L-stöd
  • Kabelkanaler
  • mm.

Kontakta oss för mer information kring våra anpassade produkter.